معرفی بازی های زیست فناوری

بازی ایرانی زی: نجات زمین

این مجموعه شامل یک بازی اصلی‌ و چند بخشِ جانبی است. بخش‌های جانبی امکاناتی را برای بازی اصلی‌ مهیا می‌کنند و همچنین آموزش‌های علمی‌ نیز در بخش‌های جانبی انجام می‌شوند. در بازی اصلی‌، شخصیتِ داستان Read more…